AE Acronyms

AE

AE деген сөздүн кыскартылган түрү каттоо аткаруучу.

Бул сатуу квалификациялуу мүмкүнчүлүктөрү менен келишимдерди жабат сатуу тобунун мүчөсү. Алар жалпы эсеп боюнча башкы сатуучу катары дайындалган эсеп командасынын мүчөсү болуп саналат.