ACoS Акронимдер

ACoS

ACoS деген сөздүн кыскартылган түрү Сатуунун жарнамалык баасы.

Amazon Sponsored Products кампаниясынын натыйжалуулугун өлчөө үчүн колдонулган метрика. ACoS жарнамалык чыгымдын максаттуу сатууга болгон катышын көрсөтөт жана бул формула менен эсептелет: ACoS = жарнамалык чыгым ÷ сатуу.