OP Акронимдер

OP

OP деген сөздүн кыскартылган түрү Нөл партия.

Кардар атайылап жана активдүү түрдө бренд менен бөлүшө турган маалыматтарга артыкчылык борборунун маалыматтары, сатып алуу ниети, жеке контекст жана инсан бренд аны кантип таанууну каалайт.

Source: Стефани Лю, Форрестер