MC Hammer 2.0 жана Жеке брендинг

Эгерде сиз социалдык тармактар ​​аркылуу карьерасын кайрадан жандандырган белгилүү адам жөнүндө изилдөө жүргүзгүңүз келсе, анда менин биринчи мисалым MC Hammer болмок. Музыканын артында жана MC Hammerдин көтөрүлүп-түшүүсүн поптун иконасы катары бардыгы көрүштү. MC Hammer өзүн заманбап маданиятка кайрадан сиңирүү үчүн социалдык тармактарды натыйжалуу пайдаланды. Эгер сиз угуудан тартынып жатсаңыз ... укпаңыз. Ал укмуштай достук, акылдуу жана кичипейил адам