Эмне үчүн электрондук почта жана социалдык медиа стратегияларын интеграциялашыңыз керек

Кимдир бирөө социалдык медиа инфографикасына каршы электрондук почта билдирүүсүн бөлүшкөндө, биз бир аз убара болдук. Талкуулоого каршы келгенибиздин негизги себеби, тигини же экинчисин тандоодо эмес, ар бир каражатты кантип толугу менен колдоно билүү керектигинде болду. Маркетологдор, аракеттер координацияланган болсо, электрондук почта аркылуу маркетинг жана социалдык медиа маркетинг кандайча иштей алат деп ойлонушу керек. Маселе, маркетологдордун 56% гана социалдык тармакты интеграциялайт