Веб 3.0 көйгөйү уланууда

Категориялоо, чыпкалоо, белгилөө, чогултуу, суроо, индекстөө, структуралаштыруу, форматтоо, бөлүп көрсөтүү, тармакташуу, ээрчүү, жалпылоо, жактыруу, твиттерге жазуу, издөө, бөлүшүү, белгилөө, казуу, мүдүрүлтүү, сорттоо, интеграциялоо, байкоо, атрибут коюу ... бул өтө оор. Веб Желедеги Эволюциялар 0: 1989-жылы CERNден Тим Бернерс-Ли ачык Интернет сунуш кылат. Биринчи веб-сайт 1991-жылы Дүйнөлүк Желе Долбоору менен пайда болгон. Веб 1.0: 1999-жылга чейин 3 миллион веб-сайт бар жана колдонуучулар негизинен ооздон оозго чыгып, Yahoo! сыяктуу каталогдор менен иштешет. Веб