Интернеттин кандай түрлөрү бар (Dark, Deep, Surface, & Clear)?

Интернеттеги коопсуздук же Караңгы желе жөнүндө көп сүйлөшө бербейбиз. Компаниялар ички түйүндөрдүн коопсуздугун камсыздоодо жакшы иштешсе, үйдө иштөө бизнести кошумча кирүү жана хакерлик коркунучтарына жол ачты. Компаниялардын 20% алыскы жумушчунун кесепетинен коопсуздукту бузууга дуушар болгонун билдиришкен. Үйдөн чыкпай туруктуу иштөө: COVID-19 бизнес коопсуздугуна тийгизген таасири Киберкоопсуздук КТОнун милдети болбой калды. Ишеним эң баалуу валюта болгондуктан