ALT-PRT SC

Мени толкундантыш үчүн чындыгында көп нерсе талап кылынбайт. Башка күнү Powerpoint тренингинде болдум. Класс жакшы болду ... Бир-эки кеңеш алдым. Мен басып өткөн эң чоңу Powerpoint менен эч кандай байланышы жок болчу. Машыктыруучу бизге презентациябызга терезенин скриншотун кантип түшүрүп жаткандыгын көрсөтүп берди. Мен ар дайым PRT SC баскычын басам (Басып чыгаруу экраны) жана сүрөттү кыркып салат элем