Өндүрүмдүүлүктүн сырлары: Технология ар дайым техникалык мүнөзгө ээ эмес

Мен мойнума алышым керек, TECH төрт тамгасы мени калтырак басты. "Технология" термини дээрлик коркуткан сөз. Уккан сайын биз коркуп, таасирленип же толкунданып турушубуз керек. Сейрек кезде биз технологиянын максатына көбүрөөк көңүл бурабыз: көп кыйынчылыктарды кетирип, көбүрөөк иштерди бүтүрүп, көбүрөөк көңүл ачуу үчүн. Жөн гана маалыматтык технологиялар Технология сөзү грек тилинен келип, "кол өнөрчүлүк" дегенди билдирет téchnē, булар