Таза жаңы жетишкендиктер жөнүндө жыйынтык чыгарыңыз: Salesforce тармагындагы мыкты лидерлерди аныктап, жөнөтүңүз

Компаниялар кардарлары жана аларга эмне түрткү бергендиги жөнүндө маалыматтарды чечмелөөгө аракет кылып жатышат. Salesforce, Marketo жана Google Analytics сыяктуу ар кандай системалардагы бардык сигналдардан пайдалуу түшүнүктөрдү алуу менен, ошондой эле Интернеттен структуралаштырылбаган булактар ​​менен адамдардын рекорддук тутумуна көңүл бурулганда, токойду дарактардан көрүү дээрлик мүмкүн эмес. Аз гана компаниялардын маалыматтарын казып алуу жана аныктай турган аналитиканы колдонуу үчүн ресурстары же тажрыйбасы бар