Блог Теги: Мен жөнүндө 5 сыр

Шел Израиль мени блог-тэг кылды. Оюн өзүңүз жөнүндө беш сырды айтып, андан кийин сиз билген беш адамга шилтеме берүү, андан кийин алар сиз билбеген беш нерсени айтып бериши керек. Офидиофобия: Бул менмин. Аларга чыдай албайм! Мен жыланга туш болуп калсам, балдарымды таштап, стаканды сындырып алчу бийиктикте кыйкырып чуркайм деп тамашаладым. Менин жашоомдогу эч нерсени эч качан салыштырууга болбойт