Компас: Кардарларды сактап калууга түрткү берген аракеттерди табыңыз

Econsultancy жана Oracle Marketing Cloud компанияларынын изилдөөлөрүнө ылайык, компаниялардын 40% кармоого караганда сатып алууга көбүрөөк көңүл бурушат. Негизги божомол боюнча, жаңы кардарды тартуу учурдагы кардарларды кармоого караганда беш эсе көп чыгым талап кылат. Андан да маанилүүсү, менин оюмча, кардарды сатып алууга же кармап калууга кеткен чыгымдар эмес, бул кардардын өмүрүн узартуудан түшкөн киреше жана кирешелүүлүк компаниянын ишине чындыгында жардам берет.