Ийгиликтүү Маркетинг Автоматташтыруу Стратегиясын кантип жайгаштырса болот

Маркетингди ийгиликтүү автоматташтыруу стратегиясын кантип колдонсо болот? Көптөгөн ишкерлер үчүн бул миллион (же андан ашык) долларлык суроо. Бул эң сонун суроо. Бирок, алгач, маркетингди автоматташтыруунун ийгиликтүү стратегиясы деп эмнени айтууга болот? Ийгиликтүү Маркетинг Автоматташтыруу Стратегиясы деген эмне? Ал максат же максаттар топтомунан башталат. Маркетингди автоматташтыруунун ийгиликтүү колдонулушун так өлчөөгө жардам берген бир нече негизги максаттар бар. Аларга төмөнкүлөр кирет: