Критерийлер: Вебинарларыңыз канчалык деңгээлде жакшы иштеп жатат?

Биз кечээ кезектеги вебинарыбызды белгилеп, катышуу, кызматка орношуу жана узактыгы боюнча бир катар критерийлерди талкууладык ... ошондо мен аны бүгүн гана алдым! ON24 өзүнүн веб-семинарларынын жылдык отчетунун 2015-жылдагы чыгарылышын чыгарды, анда акыркы жылы ON24 кардарларынын вебинарларында байкалган негизги тенденциялар талданды. Вебинардын иштешинин критерийлери Вебинардын өз ара аракеттенүүсү - Twitter, Facebook жана LinkedIn сыяктуу вебинарлардын интеграцияланган социалдык медиа тиркемелеринин 35% жана вебинарлардын 24 пайызы