Сатуучунун эволюциясы

Маркетинг жаатындагы бардык жетишкендиктер менен бирге, сатуулар адамдардын изилдөө жана сатып алуу жүрүм-турумундагы өзгөрүүлөргө жооп бериши керек болчу. 1800-жылдардан баштап, Caskey Training бул инфографикасында учурдагы экономика, сатуучунун тактикасы, керектөө мамилеси, стратегиясы жана реакциясы кеңири чагылдырылган. Кантип бул жерге келдик? Төмөндөгү инфографика сизге бүгүнкү күндө профессионалдык сатуу дүйнөсүн кандайча көрө тургандыгыбыз жөнүндө түшүнүк берет жана өзүңүздүн ролуңузду кайрадан карап чыгууга жардам берет